AA Soliditet – God kreditvärdighet

AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs det att omsättningen är över 1 miljon och nyckeltalen ligger över branschens genomsnitt

Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolag: Vardia
Beloppsbegränsning: 10 000 000